Beruházási stop… egy frászt.

Az ismeretlen iskolai végzettségű Szopkó Tibor alpolgármester, és Szarka Dénes önkormányzati képviselő ismét nekiment a kormánynak az építési, beruházási törvény miatt. Megint jönnek a lózungok kivérezteti a kormány a várost, és hasonló hülyeségek. Ehhez csatlakozott Hegedűs Andrea is aki hirtelen beruházási- és pénzügyi szakértő lett. Ráadásul támadja a polgármestert, a rossz vezetése miatt, akkor amikor korábban minden előterjesztést megszavazott. Ami érdekes a beruházási törvény körüli felháborodásnál, hogy eddig arról szólt a fáma, hogy nincs pénz beruházásokra, akkor mennyiben érint minket a dolog, és vajon miért hozta meg a kormány ezt a döntést? A Pénzügyi Szemle 2014/3 számából idéznék:

Az EU tagsággal megnyíló, jobbára infrastrukturális fejlesztési lehetőségek az önkormányzatok beruházási kedvét növelte ugyan, de nem voltak meg az elégséges pénzeszközök, főleg az Eu-s forrásokhoz szükséges saját önrészt illetően. Az önkormányzatok döntő többsége a saját erő biztosításához hiteleket ill. devizakötvényeket bocsátottak ki, amivel az államháztartási alrendszert óriási mértékben eladósították. A problémát tovább növelte, hogy az európai uniós támogatások döntően infrastrukturális, tehát nem TERMELŐ BERUHÁZÁSOK voltak. Közvetlen hozammal, vagyis a hitelszolgálat nyereségéből képződő fedezettel nem lehetett számolni. Azt csak én fűzöm hozzá, hogy a devizahitelek törlesztéséhez deviza bevételek nem képződtek az önkormányzatoknál. A Állami Számvevőszék vizsgálatai alapján/2011-re/már igazolták, hogy az önkormányzati hitel-és kötvénytartozások visszafizetésének a fedezete nincs meg. Az ÁSZ jelentései kimutatták, továbbá, hogy az önkormányzati rendszerben egyszerre jelent meg a működési és felhalmozási forráshiány. Ennek egyenes következménye volt az önkormányzatok banki kitettségének növekedése, általánossá vált a likviditási hitelszerződések kényszerű és növekvő megújítása. A visszafizetési forrásokat, fedezeteket nem nevesítették és további kockázatot jelentett, hogy nagyon sok helyen az önkormányzati  törzsvagyonhoz tartozó elemek is fedezetül szolgáltak. Likvidítási nhézséget okozott az EU támogatással megvalósult projektek utófinaszírozása is. Tovább növelte a problémákat, hogy az önkormányzati többségi tulajdonban álló cégek is hasonló cipőben jártak.  A fentiek miatt világossá vált 2011-re, hogy adósságprobléma megoldására egyetlen megoldás az állami konszolidáció. Ez 2011 végén megindult.

A konszolidáció végül is ha emlékezetem nem csal cca. 1370,0 mrd Ft-jába került az országnak és ne felejtsük el nekünk!!! A kormány ekkor deklarálta, és törvényileg is alátámasztotta, hogy FEJLESZTÉSRE VAN PÉNZ, MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGRE nincs. Kérdés, tudja-e az alpolgármester úr, hogy Miskolcot 37,6 mrd-al kellett konszolídálni és maradt még cca. 20,0 mrd CHF alapú hitel melyet napjainkban kellett visszafizetni, ez ugynis nem esett a konszolidációs jogszabály alá. Ja… hogy kik vették fel, és jutatták Miskolcot a tönk szélére? Döntően ugyanazok akikkel most vannak koalícióban, vagy már nincsenek, és akik visszajöttek a Holdingba mendzselni a korábbi hülyeségeiket. Egyáltalán milyen fejlesztéseket hiányol a Szopkó úr? Hegedűs Andrea parlamenti zagyvaságára Lázár miniszter úr világosan válaszolt. Kérte az önkormányzat a Miskolc- Kassa autópályát, megvallósult , kérték Tapolca fejlesztését megvalósult- kérdés tudják- e majd üzemeltetni? Bár ehhez is adott üzemeltetési támogatást a kormány, az ominózus 700,0 milliót. Nem tudom megvan-e  még a pénz? Nem sorolom tovább az elmúlt időszakban egyetlen komlex összefüggő tervet nem láttam ami a források és bevételek alapos tervezése révén alkalmas lett volna komoly fejlesztés megvalósítására, ködös, sejtelmes ígéreteket annál többet.

Más, de idetartozó téma: az egyik portál most már nem először megvizsgálta a városi vagyon kezelők átláthatóságát, köztük a „szeretett” Holdingunkat. A végeredmény átlagon aluli a mi Holdingunk teljesítménye, bár a többieké sem volt túlságosan magas, a vizsgálati szempontok megtalálhatóak a neten. Csak érdekességként mire kapott 0-s értékelést: a lefolytatott közbeszerzések, eljárások listája nem elérhető, ugyanígy a beszerzési eljárások listája, a kezelt vagyon közérthető módon történő közzététele, a működés eredményessége, teljesítmény mutatók terén, nem folytatom.  Visszatérve a beruházási törvényhez, világosan látszik, hogy nagyon sok önkormányzat képtelen megfelelő vagyongazdálkodást folytatni, a kivételek fejlődnek is a Covid, a válság , a háború ellenére. Sajnios Miskolc a roszzul teljesítők közé tartozik mi a vagyon felélésben jeleskedünk.

Hozzászólások

comments

Leave a Reply