Ideológiák

A választások nálunk mindig úgy zajlanak, hogy az ellenzék szidja a kormányt, viszont az sohasem tudjuk meg, hogy Ők mit akarnak ha hatalomra kerülnének. Miután nincs programjuk. Ami némileg új mostanában ideológiai hangok is felütésre kerültek. Most felerősödtek a szocáldemokráciára való hivatkozások. A balliberális oldal előszeretettel hivatkozik rá, sőt magukat is sokszor szociáldemokratának nevezik, kétségtelen van közös nevezőjük. Az is tény- személyes tapasztalat-hogy sokuknak fogalma sincs mi volt a szociáldemokrata mozgalom- halvány sejtések felmerülnek-és egyáltalán napjainkban mit jelent a szociáldemokrácia és főleg mik a jellemzői? Valahol olvastam az alábbi nagyon találó megfogalmazást: napjainkban a baloldali irányzatok között nem könnyű eligazodni, az ember nem tudja, hogy Ő most baloldali, libertárius, zöldpárti, ökoszocialista, anarchista vagy egyszerűen csak másnapos? Na, nézzük: a szociáldemokrácia a 19.század közepe óta létezik, de a modern szociáldemokrácia létrejöttét a német politikus Eduard Berstein nevéhez szokták kötni. Az általános megfogalmazás: a demokratikus szocialisták nem forradalmi úton, hanem a fennálló államrend keretein belül, reformok útján kívánják megvalósítani a szocializmusról alkotott elképzeléseiket. Most gondoljatok bele a mi „szocdemeink” a kormányt kívülről, az utcáról akarják megdönteni, a Parlament által jóváhagyott 2/3-os törvényeket mellőzve, irányítanák az országot, és ennek jogi képviselői épületes vitákat folytattak az ATV-ben. Akkor ez most milyen irányzat? Anarchizmus, vagy egyszerű másnaposság? Na menjün tovább: a második világháború után a szocdemek a nyugati baloldal meghatározó irányzatává váltak. Az erős képviseleti demokráciát és a gazdaság feletti erős gazdasági kontrollt jó összhangba lehetett hozni a jóléti állam gondolatával, ami sokáig meghatározó irányzat volt a nyugati társadalmakban. A ’70, ’80-as évek neoliberális fordulata azonban igencsak megtépázta a szocdemeket. Főleg az Atlanti térség országaiban a szakszervezetek gyengítését, az állam erős gazdasági szabályozó szerepének feladását, az állami újraelosztás radikális csökkenését állították programjuk középontjába. Ennek eredményeként a szocdemek tulajdonképpen kiegyeztek a neoliberalizmussal. Az angolknál indult Anthony Giddens által meghirdetett harmadik út elmélet, mely a neoliberális viszonyokhoz való alkalmazkodást határozta meg a modern szociáldemokrácia alapelveként. Tulajdonképpen ez képezte Tony Blaire politikájának alapját. Óriási különbség van a társadalom megítélése szempontjából: míg a szocdemek egyfajta bajtársaisságot, egymás problémáinak megértését szorgalmazzák az állam részéről, a neoliberálisok szerint az emberi szabadság kiteljesedéséhez az államnak semmi köze sincs. E vélemény tarthatatlanságára álljon itt egy idézet Milton Fiedmann- Nobel díjas közgazdász, vagy ahogy szokták emlegetni a neoliberalizmus atyja- nagyon is mérvadó véleménye: ” Az állam szükséges, mint egy a játékszabályokat meghatározó fórum, és mint a bíró aki elmagyarázza a szabályokat és megköveteli azok betartását” Ha végiggondoljuk, mi következik ebből a magvas megfogalmazásból? Ahol szabályok vannak, és megkövetelik azok betartását, ott nem lehet korlátlan szabadság sem, így a piaci automatizmusok működése sem korlátok nélküli. A fentiekből mi az ami kiderül? A szocdemek és a neolibálisok is komoly bajban vannak. A szocdemeknél a gazdasági fejlődés kihúzta lábuk alól a korábbi politikai követelésük nagy részét, megvalósult az általános választójog, a szakszervezetek lassan súlytalanná válnak hiszen esetleges bérköveteléseik a multik saját jól felfogott érdekük miatt szinte önként teljesítik. Miért is? Mert több tízmilliós gépek üzemeltetéséhez képzett munkaerő kell, legjobb példa erre a haderő fejlesztés, ahol százmilliós tankok és hadd ne soroljam a többit üzemeltetéséhez szintén magasan képzett munkaeő kell aminek megvan a piaci ára. A liberálisok sem jártak jobban, mert mit ér az általuk szajkózott személyes szabadság ha a nagyon szabad ember a létminimumon vagy az alatt él, és az állam sem tud segíteni, mert szerepét már korábban korlátozták és csökkentették az újraelosztó szerepét. Hát, Kedveskéim így állunk mnapjainkban, és már hallom a következő kérédést…..mi van a Fidesszel? Néhány nap múlva erről is írok.

Hozzászólások

comments

Leave a Reply