Klímahisztéria I. rész.

Ígértem korábban, hogy az érdeklődőknek bővebben írok egy-két fontos témáról. Ennek első része a korrupció mérésével kapcsolatos tévedésről, és megalapozatlan számításáról szólt. Most a klímahiszti, mert ez valóban az. A fő szalagcímek lényege, a kormány azonnal hirdesse meg, a klímaválságot. Rendben van az ellenzéki hisztéria hatására bejelentik, hogy klímaválság van….és utána mi történik? Erről egyetlen gittegyletnek  nincs programja, sőt nagyvonalú elképzelése sem. Támadják Donald Trumpot, hogy nem írta alá CO2 egyezményt, vajon miért tette volna? A klíma egyezményről csak annyit, hogy az egyes országok maguk szabhatják meg a saját CO2 kibocsátásukra vonatkozó vállalásaikat, ráadásul ha ezeket sem sikerül betartani, nincs semmilyen kényszerítő mechanizmus a paktumban, amivel az elérhető lenne. A tagországok öt évente módosíthatják vállalásaikat. Mi történt a bevezetése óta? Rögtön adás-vétel tárgyát képezte, a mi CO2 kvótánk nagy részét Gyurcsányék verték dobra, mint sok minden mást. Tehát az első számú közellenség jelenleg a CO2, ami óriási tévedés. Még annyit ehhez, hogy különböző országok politikusai bőszen síkraszállnak a csökkentés mellett, főleg ez most a balliberális oldal új zászlója, de úgy látszik,  saját kormányaik sem veszik komolyan őket.

A nagy nemzetközi hisztéria mellett idézném a Nemzetközi Energia Ügynökség néhány adatát:

2018-ban 47,0 milliárd USD volt az atomenergiai beruházások összege, 304,0 milliárd USD a megújuló energia esetében. Ugyanakkor az olaj-és gáziparban- amely a legnagyobb CO2 kibocsátó-726,0 milliárd USD-t ruháztak be. Szénellátásba 80,0 milliárd USD-t. Mindezen számok a kvóták ellenére. Nos, nézzük a CO2 helyzetét- ezt már egyszer leírtam ezen az oldalon- lényeges változások azóta sem voltak, így korábbi írásomból idézek:

Azt senki sem vitatja, hogy a légkörben a CO2 és az O2 egyensúlya biológiai ciklussal összhangban változik. Ennek során az oxigént a növény a levegő CO2-jának felhasználásával fotoszintézis útján állítja elő, míg a CO2 nagyrészt a szerves anyag oxidációjaként jön létre.

Ez az alap, de a klímára hatnak egyéb- nagyon fontos-tényezők, mint pl. a Föld tektonikai mozgásai, a vulkánkitörések, a földpálya paramétereinek változása, a napsugárzás változása. Ez utóbbiról kimutatták, hogy a Föld hőmérséklete és a Nap tevékenysége között kapcsolat áll fenn, így figyelembe kell venni a napfoltok aktivitásának fokozódását kísérő napkitörések gyakoriságát. A napfolttevékenység intenzitásának megfelelően nő a Föld és az óceánok hőmérséklete, ezzel a vele egyensúlyban levő légköré is.

Szintén alaptétel: a szódásszifon effektus- ha melegszenek az óceánok CO2 szabadul fel / deszorbeálódás / ha lehűlnek CO2-t nyelnek el / abszorbpció /. H.G. Franck másokkal közösen 1979-ben kimutatta, hogy a tengervíz 0,005% oldott / tehát szervetlen /CO2-t tartalmaz, és ez 38.000 milliárd to. tiszta szénnek felel meg. A levegő CO2 tartalma 0,03%, a benne levő karbon 640,0 milliárd to. Ehhez képest az emberi kibocsátás napjainkban a 25,0- 33,0 milliárd to lehet évente a behazudott kvóták alapján, mert a magas kvótákból lehet csökkenteni, vagy pénzt csinálni.

Mi következik a fenti számításokból? Nagyon röviden, hogy mit nem tudunk! Nem ismerjük az óceánok „légzését”, azaz nem tudjuk, hogy mennyi CO2 szabadul fel, és mennyi abszorbeálódik? Mint láttuk ez nagyban függ a naptevékenységtől. Mindezek mellett nem ismerjük a vulkáni tevékenységet, fogalmunk sincs hány vulkán van a Földön…..valahol olvastam, hogy néhány százat figyelnek műholdakon keresztül. Mindezek mellett nem ismerjük a vulkáni és a posztvulkáni tevékenységek emisszióját. Ez utóbbi a folyamatosan pipáló, vagy kőmállás révén felszabaduló CO2.

2014-ben magyar tudósokkal egyetértve, számos más kutatócsoport is rámutatott, hogy a széndioxid koncentrációja jelentősen megemelkedett, de a globális hőmérséklet emelkedés nem olyan trendet követ, amit az előrejelzések sejtettek. Mindebből az következik, hogy a feltételezett szoros összefüggés a felmelegedés és a kibocsátott gáz között nem ilyen egyszerű. Szintén 2014-ben a kaliforniai Lawrence National Laboratory tanulmányában már azt azt taglalja, hogy a vulkánkitörések valószínűleg hűtik a Földet. Ezt arra alapozták, hogy a kitörések alkalmával nagy mennyiségű kén-dioxid emisszió figyelhető meg. Ez a sztatoszférába jutva, az ott lévő vízzel reakcióba lépve kénsav aeroszolokat hoz létre, és ezek a napsugarak jelentős részét képesek visszaverni.

A kén-dioxid kibocsátás és koncentráció növekedett az olyan iparilag fejlődő országokban, mint Kína és India. Mi történt azóta? Világpolitikai tényezővé vált az említett két ország, Donald Trump napjainkban azzal támadja őket, hogy nem tesznek semmit a klímajavítás érdekében. Világos, ha ennek következtében visszafogják ipari termelésüket, máris növekszik az amerikaiak versenyelőnye.

Érdekes lenne megvizsgálni, hogy a különféle országokkal szemben alkalmazott gazdasági szankciók, mennyire lassítják a klímabarát technológiák elterjedését-kérdezem én. A gáz-és olaj ipar a legnagyobb szennyező ilyen szempontból, és pont a legnagyobb termelők nem kapják meg a legfejletebb technológiákat. Visszatérve a két ország kén-dioxid kibocsátására arról már nem szól a fáma, hogy az idézett tanulmány , és más kutatók is világosan rámutattak arra, hogy ez az anyag nem jut el a felső rétegbe, így nem képes befolyásolni a klímaváltozást. Befejezve a CO2 negatív megítélésével kapcsolatos eszmefuttatást, világosan látszik ,hogy a téma megítélését a politikai érdekek erőteljesen befolyásolják. Olyan nagy hatású tényezők befolyásolják , amelyek működéséről még keveset tudunk. Ugyanez érvényes a cikk második részében kifejtésre kerülő tényezőkről is.

Hozzászólások

comments

Leave a Reply