Wass Albert….antiszemita?

Megint elkezdődött és fellángol a vita ki az antiszemita a magyar történelemben és irodalomban? Most éppen Wass Albert aktuális a főpolgármester legutóbbi nyilatkozat alapján, és ilyenkor a volt SZDSZ-es tábor is erőre kap. Később a nagyon felkészült főpolgármester már némileg visszakozott, a szokásos ballib mantra: nem úgy gondoltam, ott sem voltam, rosszul idéztek stb, ezeket már kívülről ismerjük. Itt akár nyugvópontra térhetnénk, levonva a következtetést, hogy Gergely és környezete ilyen irányú ismertei hiányosak. Miért nem térek napirendre? Mert mindenki megérdemli, hogy reálisan ítéljék meg és az ítélkezők minimum ismerjék a munkásságát. Miért került ismét a középpontba Wass Albert? Mert többen más dolog kapcsán idézték a Patkányok honfoglalása című írását, amely újabb nácizást, és ami ehhez tartozik vont maga után. Nos, ezek után nézzük az igazságot, és döntően Turcsány Péter írását idézem aki alaposan feldolgozta a nagy író munkásságát.

Előzmények: a 30-as évek közepén a Komintern VII. kongresszusa népszerűsített egy mozgalmi dalt, ami a PATKÁNY / kiemelés, tőlem/ motívumra épült. Ezt terjesztették is. Wass Albert ennek példájára jelentette meg a saját fabuláját a patkányokról.

” Az írás a baloldali kommunistákra éppúgy utal, mint a jobboldali lumpenek illetve a román Vasgárda térnyerésének veszélyeire. Nem a zsidókra vonatkozó allegória.” T.P.

Miképpen ugyanerről az időszakról ír Wass Albert később, az utóbbi időben közismertté vált nagy regényében az Átok-sori kísértetekben hasonló álláspontot alakítva ki százada e két rákfenéjének a csőcselékéről.

Wass Albert idézet: ” Ma már megszokott jelenség, hogy mindazért ami Magyarországgal történt, az arisztokráciát vádoljuk, vagy  a zsidókat. Kényelmes és egyszerű megoldás, ugye? Ha elég gyakran mondogatják még el is hiszi a világ s belenyugszik. S észre sem veszi, hogy ugyanaz a lassú lelki rombolás amely a régi Magyarországot alásüllyesztette a börtönök és kínzókamrák poklába, ugyanaz a rombolás halad tovább a világ minden részén, lassan lépésről-lépésre. Az Átok-sor emberei terjesztik ennek a szörnyű világrothadásnak a csíráját. Nem a hercegek és a zsidó bankárok. Még csak nem is azok a fantasztikus álmokat kergető kergető, nagy dolgokat tervező félbolond próféták, akik ilyen vagy olyan színű ingeket viselve igyekeznek megmenteni a maguk nemzetét valamiféle megkergült elmélet alapján. Az emberi világ igazi férgei az Átok-sorokról indulnak el, s csak egyetlen céljuk van, hogy Isten világának minden talpalatnyi darabkáját pokollá változtassák ezen a földön.” Igen, világos megfogalmazása a bal-jobboldali prolinak aki semmi értéket nem hoz létre,de mindent kritizál, mindent jobban tud, és mindenkit irigyel, vagy a tudása, vagy a vagyona,vagy az Isten tudja miért. És… ezt a proliréteget a szélsőséges baloldali diktatúra idején szépen támogatta is a rendszer.

Van azonban ennek egy másik vetülete is: nevezetesen az emberek nagy része-tisztelet a remélem sok kivételnek-befejezve iskoláit elhiszi, hogy mindent tud. Pedig ez nem igaz, hiszen pont az irodalom, és történelem oktatása szenvedte el a legnagyobb torzítást, itt oktatták nekünk a legtöbb hazugságot a kommunista ideológia nevében. Akik velem egykorúak ráadásul jó néhány évig csak nagy nehézség árán tudtak utánanézni dolgoknak, nem lévén még internet. Ha alaposan utánanézünk még mindig él Lukács György besorolása, a „B” listás írókról, az elüldözött filozófusokról, és azért ne feledkezzünk meg a „fő” művéről : A fasiszta, szovjetellenes, antidemokratikus sajtótermékek jegyzékéről sem aminek keretében könyveket égettek kis hazánkban. Mintha feljebb pont erről írtam volna Wass Albert kapcsán, hogy utálta a majdnem egy tőről fakadó elnyomó diktatúrákat és azokat piedesztálra emelő csőcseléket.   Ha tüzetesen megnézzük a mai törésvonal egyik fő okozója a történelem eltérő értelmezése, amikor az újabb eredményeket nem vesszük figyelembe, de mereven ragaszkodunk a régi dogmákhoz. Tetszik  vagy nem tetszik, de ehhez hozzájárulnak az ” akadémikusaink” is akik személyes támadásnak veszik, ha eddigi langyos vízben történő pancsikának valaki véget akar vetni. Hát ennyit a napi morfondírozásról, és lehet nácizni, fasisztázni……kinek kinek igény szerint.

Hozzászólások

comments

Leave a Reply