Az oroszok

Az oroszok
Hétéves gyermek, ha megforgatja a földgömböt, elsők között Oroszország nevét fogja kibetűzni. Elég szembetűnő méretű ország. Két kontinensen terül el. Úgy kell hát beszélnem az oroszokról, hogy hétéves gyermek is érthesse, és a rusofóbokon kívül még a rusofilekhoz is szóljak, különben minek beszélnék a megkerülhetetlen oroszokról.
Az oroszok akkorák, hogy földrajzi értelemben megkerülhetetlenek. Nyersanyag tartalékok és erőforrások tekintetében a leggazdagabb legerősebb ország. Az oroszok sokan vannak, mint az oroszok. A politikájuk megkerülhetetlen. Katonai hatalmi státuszuk megkérdőjelezhetetlen. Gazdasági erejük sem csekély. Az orosz kultúra is akkora, hogy a legnagyobb emberi csodák közé tartozik. Az oroszok sportban is megkerülhetetlenek, legfeljebb kirekeszthetők. A bagoly, a veréb és a nagyfejűség esete. Mit tudok róluk mondani, amit ne tudna mindeni?
Mi formálta őket olyanná amilyenek? Mi magyarok büszkén valljuk, Európa védőbástyái vagyunk, gyorsan hozzátéve, nincs benne köszönet. Miért gondoljuk ezt magunkról? Mert bár elvesztettük a Muhi csatát, s feldúlták a fél országot /a másik felét a Habsburgok dúlták egyidejűleg/, a mongolok innen vonultak vissza, mert a mi legyőzésünk ára az volt, hogy a további nyugati hadjáratokhoz elfogyott az erejük, s hazamentek. Védőbástya? Igen, mert a több mint 250, közel 300 évet háborúztunk a törökökkel, amelyből 150 év megszállás volt. E múltbeli háborús időszakokban való helytállásnak a jelentőségét, amikor a puszta túlélés volt a tét, a mai önmegvalósító, önkifejező, hedonista, egomán ember, hasonló élményanyag hiányában, fel sem foghatja teljes drámaiságában. Hát akkor most mi magyarok, ha mi vagyunk a védőbástya, legyünk szívesek és számoljuk meg, hány évszázadon keresztül voltak kénytelenek az oroszok elszenvedni ugyanazt, ami miatt mi védőbástya voltunk / vagyunk. Nincs még egy nép, amely olyan huzamosan szorult volna a folyamatos honvédelemre, mint az orosz. Miért? Mert a mongol invázió már hamarabb elérte őket, mint minket. Ettől kezdve a mongol nagy kánnak behódolt és alávetett ún. tatár népek folyamatosan háborús nyomás alatt tartották az oroszokat. Vagyis Oroszország Ázsia teljes egyesült hadereje ellen védelmezte Európát. És nem 250 évig, hanem sokkal hosszabb ideig.
A mongol kánok egy idő után kínai császárok is lettek, attól kezdve a sok ezer éves kínai műveltséget is hatalmuk szolgálatába állították. Hadvezéreik magasan kvalifikáltak voltak, nem hordavezérek, ahogy nyugati Móricka hajlamos elképzelni. Elképesztő katonai stratégiákat és taktikákat alkalmaztak. Tűzfegyvereik voltak. Ágyúik, bombáik, egyéb pirotechnikájuk. Ezek ellenében álltak helyt az oroszok. Meddig? Nagyon sokáig. Annak ellenére, hogy az oroszok az Urálban már az 1300-as években bevették az ugor várakat, több mint ötvenről emlékszik a történelem, a kozákok csak az 1600-as években tudtak behatolni Dél-Nyugat Szibériába, mert az a Nagy Káné volt korábban. S miután a Kánok hatalma leáldozott, a tatár népek az oszmán birodalom szolgálatába álltak. Az oroszok csak a tizenkilencedik században tudták a szultánt végleg kiverni Kelet-Európából. És helyi hűbéreseit leverni, pacifikálni a Fekete tenger vidékén. Akkor ez így hány száz év fegyveres védelmezése Európának? Rusofóbiások, rusofilek, hétévesek, számoljunk már egy kicsit!
Aztán még valami. Milyenek voltak ezek a háborúk? Na, ez az, amiről a Nyugatnak halvány elképzelése sincs. A rózsák háborújának legnagyobb csatájában nem vettek rész összesen kétezren. Egyik oldalon 327 páncélos és 641 csatlósuk, a másik oldalon 283 páncélos lovag és 495 csatlós. A két vezér kiállított egy – egy párbajra jelöltet, akik megvívtak. Amint az egyik leesett a lóról, megadta magát. A másik megkegyelmezett neki miután hűbéri szolgálatra kötelezte. Bolondok lettek volna azt a sok drága páncélt rommá törni; többe került, mint ma egy Mercedes. A 100 éves háborúban kevesebben haltak meg, mint egy év alatt ugyanott, tehát Britanniában és Bretonban az autópályákon.
Ehhez képes keleten úgy nézett ki egy háború, hogy a Nagy Kán minden évben eldöntötte, most három és félmilliós haderőt küldök a világ minden tájára, vagy idén béke lesz, és csak egy félmilliós sereget küldök ki. Az oroszok meg ekkora haderők ellen vívták sok évszázados honvédelmüket. Ha az oroszok nem sajátítják el a tatár harcmodort, sosem győzik le a tatárokat, és akkor nemcsak Oroszország és oroszok nincsenek, hanem Európa sincs, és európai népek is csak nyomokban. A magyarok maradékait, mint hunokat megkímélték volna, de mást? Európa helyén egy Nyugat-ázsiai félsziget lenne ma, ha nincsenek oroszok. Ismétlem, ha az oroszok a történelem során nem sajátítják el a tatár harcmodort és az ázsiai kollektivizmust a túlélés kényszerűségéből, akkor Hitlert senki sem győzi le nekünk, Európának. És melyik az egyetlen hatalom, amely komoly erővel támadt a Kalifára? Megint csak az oroszok. Na, ez különösen megbocsáthatatlan!
Csodálkozunk, hogy olyanok az oroszok, amilyenek? Örüljünk neki! Európa a létét köszönheti nekik! Az oroszok azon kívül, hogy tatár mód háborúznak, bizantoidok is. Túl kellene már azon az ellentéten lépni, hogy Nyugat-Róma, meg Kelet-Róma. Az oroszok bizáncisága is erényeik közé tartozik, hiszen amikor Bizánc virágzott, a Nyugat tetvesen vakarózott.
Európa csak akkor van valódi biztonságban, ha Oroszországgal békés partneri viszont ápol. Csak egy őrült uszít magára egy hatalmas medvét. A Nyugat kezd megőrülni? Medvét uszít magára, tényleg? Fogja már fel minden rusofób, a zsigeri orosz utálat pont olyan, mint amikor skinhead cigányozik és zsidózik! Vagyis korszerű nevén gyűlölet beszéd.
A két Rómának, Kelet- és Nyugat-Rómának különben is egyesülnie kell. Ez a megkerülhetetlen sorsunk. Ebben biztos vagyok. Senki se akarjon fogadni ellenem, mert úri ember, ha biztos a dolgában, nem fogad.
(Krausz Tivadar)

Hozzászólások

comments