Mi a baj Európával? – 4. rész

Mi a baj Európával? – 4. rész
Alekszandar Dugin tanulmánya alapján

Az előbb megjelölt állapot akadályozza Európát abban, hogy önálló geopolitikát folytasson, ugyanakkor eltorzítja Európa kapcsolatát a vele földrajzilag egybefüggő kontinentális szervezettel, az Oroszország szárazföldi hatalmi létét biztosító és garantáló Land Powerrel. Európának tehát szükséges megváltoztatnia geopolitikai helyzetét, és szuverenitását visszanyerve önérdekeit érvényre juttatni, és az atlantizmust elvetve kontinentális stratégiai hatalomként kell tekintenie önmagára.
Európa és Oroszország
Ha pontokba foglaljuk Oroszország fő attitűdjeit, következtethetünk, hogy is állnak jelenleg az európai-orosz kapcsolatokat. A jelenlegi Oroszország:
– szembehelyezkedik a liberalizmussal (tradicionálisabb és konzervatívabb);
– gazdaságilag próbálta kiszabadítani magát a Világbank és az IMF pénzügyi diktatúrája alól;
– kontinentális és anti-atlantista geopolitikát folytat;
Ez az oka az Oroszország elleni támadásoknak Ukrajnában, Moszkvában, és mindenütt a világban. A liberális Borisz Nyemcov tavalyi meggyilkolása is része ennek a provokáció-sorozatnak, melynek célja Oroszország démonizálása. A liberálisok, a globális pénzügyi oligarchia és az atlantista vezető érdekkörök (az USA és pénzügyi elitje) ellenségeskedést próbálnak szítani Oroszország és Európa között, továbbá megpróbálják etnikai konfliktusok révén destabilizálni a régiót. Az ukrajnai háború csak az első lépése egy sor, európai területen kirobbantani szándékozott etnikai konfliktusnak. A globális liberális elit terve az volt, hogy nemcsak Ukrajnában és Oroszországban szítja fel a nemzetiségi konfliktusokat, de Németországban, Franciaországban, Kelet-Európában és másutt is. A liberális birodalom azzal próbálja menteni a hegemóniáját, hogy megosszon minket.

Létre kell hozni az ellenállást egy jobb, egy valóban európai Európa megteremtése érdekében. Ebben az útkeresési folyamatban Oroszország a barát, az USA pedig az ellenség. Az orosz-európai szövetség létrehozásán és megerősítésén nem azért kell dolgozni, mert az európaiak szeretik Oroszországot, vagy mert az oroszok szeretik Európát. Az okok különbözőek; de együtt kell gondolkodnunk annak érdekében, hogy megmentsük magunkat a mindannyiunkat fenyegető veszélytől. Ez ugyanis ténylegesen egy európai ügy.

Cs. v. F.

Hozzászólások

comments