Mi a baj Európával? – 1. rész

Mi a baj Európával? – 1. rész

Alekszandar Dugin* tanulmánya alapján

*Politológus, szociológus, a tradicionalista eurazsianizmus ideológusa.
 Ahhoz, hogy pontosan megértsük a jelenlegi válság természetét, három – ideológiai, gazdasági és geopolitikai – dimenzióban történő rövid helyzetelemzésre van szükségünk.
A liberalizmus, mint a probléma ideológiai gyökere
Eszmeileg a liberalizmus a probléma, mint kizárólagos ideológia Európában és az angolszász világban. A liberalizmus az egyéni identitás kihangsúlyozásának kizárólagossá tételével tagadja bármiféle kollektív, vagy organikus identitás, mint társadalomszervező erő létét és létjogosultságát. A liberalizmus fokról fokra tagadja meg, rekeszti ki a vallást, a nemzetfogalmat és a nemek különbözőségét, mint a holisztikus gondolkodás alapelemeit. A gender-ideológia a nemi szerepek egyéni megválasztását hirdető eszmeként a vallás és a nemzeti hovatartozás szabad megválasztását hirdető liberál-triumvir ideológiai alappillérként a társadalom szervező-kötelékeinek elszakítását, széttépését eredményező eszme, mely a liberális gondolkodás alapja. A liberalizmus azonban nem csak a kész társadalmi felépítmény erodálását végzi a fenti destruktív módszerekkel, hanem a bevándorlás terén is kifejti romboló, pusztító hatását. Mivel nem hajlandó elismerni a vallási-kulturális identitást, a bevándorlótömegeket nem mint különféle identitáshordozó tömegként értelmezi, hanem – individualista jellegéből fakadóan – kizárólag számszaki egyéni többletként tekint a bevándorlókra, ezáltal rombolva tovább a kollektív identitást az ún. „tolerancia és az emberi jogok” nevében. Ezek együtt, kiegészülve a jól elhatárolt nemi identitások közti határvonalak tudatos elmosásával tovább gyorsítják a társadalom, mint egyének alkotta szerves-organikus kollektíva erodálódását. Immár tény, hogy Európa, mint markáns civilizatorikus jegyekkel bíró történelmi-társadalmi-kulturális képződmény végét a liberalizmus mainstream ideológiaként történő elfogadása jelenti.
A liberalizmus jellegéből fakadóan a tagadásra építő, nihilista ideológia, így fejlődésének következő foka az egyéni identitás tagadása lesz. Ezzel elérkezünk a transz-humán korba, ezt tartogatja mindannyiunk számára a holnap liberalizmusa. A liberalizmus nihilista jellegéből fakadóan tagadja és elveti a kollektív társadalmi tudat és identitás bármiféle formáját, ezzel ellentétben azonban – belső immanenciájából fakadóan – semmiféle pozitivista jellegű üzenetet, attitűdöt nem képes felmutatni.

(Folyt. köv.)

Cs. v. F.

Hozzászólások

comments