Háború a nemzet ellen – U.S. version

Háború a nemzet ellen – U.S. version
John W. Whitehead alkotmányjogász, a Rutherford Intézet alapítója Battlefield America: The war on the american people (Az amerikai harctér: Háború az amerikaiak ellen) címmel írt könyvében félelmetes portrét fest egy országról, mely a saját polgárai ellen visel háborút, napról napra csökkentve és megnyirbálva az Alkotmányban rögzített alapvető polgári-, és szabadságjogokat. Meglátása szerint a polgárokkal szembeni indokolatlanul bizalmatlan, paranoid tüneteket felmutató gondolkodásmód az amerikai államigazgatási apparátus sajátosságává vált, párt-, és oldalfüggetlenül, és a szabadság egykori hazája egyre inkább egy rendőrállam filozófiája szerint épül fel. Whitehead szerint az Alapító Atyák által lefektetett elveket végérvényesen el lehet felejteni, napi rutinná vált az állampolgárok megfigyelése, telefonos lehallgatása, e-mail és internetes kommunikációjának illegális, jogi és alkotmányos-demokratikus kontroll nélküli nyomon követése. Egész sor programot dolgoztak ki a rendőrség militarizációjára, jellemzően a hadügyminisztérium patronálásával, aminek következményeként mindennapossá váltak a hatásköri túllépések, az állampolgárok megfélemlítésére alkalmazott, akciófilmekben látható kommandós akciók és az alkotmányos jogok figyelmen kívül hagyása.
„A hazára rátelepedett a rendőrségi-militarista lobbi, ami a katonai-ipari komplexum belföldi kiterjesztése. Az vált az uralkodó normává, amitől az Alapító Atyák óvtak. A kormányhatalom immár az amerikaiakra irányítja a figyelmét. Mi lettünk az ellenség.”
Az USA külpolitikájának alapját képző katonai agressziót immár „hazai pályán” is rendszeresítette. Whitehead a kormányzati visszaélések egész sorát tárta fel, és a következő pontokban gyűjtötte össze az ezekkel kapcsolatos riasztó jelenségeket:
A magánélet rendszeres megfigyelésével és a militarizálódott rendőrséggel szembeni állampolgári tehetetlenség. (Kommandós rajtaütések, razziák, a rendőrség „előbb lő, aztán kérdez.”)
Az abszurd jogalkotással-jogalkalmazással szembeni védtelenség. (pl. saját ingatlanon esővízgyűjtés, vagy növénytermesztés tilalma, de arra is volt példa, hogy a szülőket azért tartóztatta le a rendőrség, mert a gyerekük felügyelet nélkül játszott a parkban.) 

„Aki feladja az alapvető szabadságát az átmeneti biztonságért, az nem érdemel se szabadságot, se biztonságot.” – Benjamin Franklin
Bármilyen kedvezőtlen is a jelenlegi helyzet, Whitehead szerint még nincs elveszve semmi. Történelmi párhuzamként az amerikai telepesek szabadság iránti vágyát említi, amikor is Nagy-Britannia egy korai rendőrállam módjára kormányozta a gyarmati sorban levő országot, letartóztatva és bebörtönözve a gyarmati adminisztrációt legcsekélyebb mértékben kritizáló polgárokat is, mely végül a függetlenségi háborúhoz és az Angliától való függetlenség kivívásához vezetett.

Cs. v. F.

Hozzászólások

comments