Tíz dolog, amit tudni kell a hidegháborúról – 3. rész

Tíz dolog, amit tudni kell a hidegháborúról – 3. rész
7. Európa térvesztése
Geopolitikai értelemben a III. Birodalom és európai szövetségesei egyfajta kísérletet tettek ara, hogy a kontinentális Európa, mint önálló geopolitikai pólus lépjen fel a thalasszokrata amerikai-brit, ill. a tellurokrata eurázsiai szovjet birodalommal szemben. Ez, mint kiderült, öngyilkos vállalkozás volt, aminek következtében az európai hatalmak elvesztették vezető szerepüket a világpolitikában. A második világháborút követően Európa sorsáról már nem európai hatalmak döntöttek.

„Aki Kelet-Európát birtokolja, az uralja Középföldet. Aki Középföldet birtokolja, az uralja a Világszigetet. Aki a Világszigetet birtokolja, az uralja a világot.” (Halford Mackinder, 1904)
8. Színre lép a harmadik világ
A hidegháború megnövelte a harmadik világ országainak szerepét a világpolitikában. Európa globális geopolitikai térvesztése gyarmatbirodalmaik felbomlásával (is) járt, és a két szuperhatalom mindent megtett, hogy az újonnan függetlenedő államokat saját táborában tudhassa. Az „el nem kötelezett” országok intézménye azon országok geopolitikai törekvéseit volt hivatott biztosítani, melyek a blokkosodás helyett a két geopolitikai pólus közti manőverezést részesítették előnyben.
9. Az „ötödik hadoszlop” szerepe az USA hidegháborús győzelmében
Az USA hidegháborús győzelmében fontos szerep jutott a peresztrojka ideológiai alapjait kialakító ötödik hadoszlopnak, melynek legfontosabb intézménye a globalista Római Klub szovjet ágának tekinthető, D. Gvisiani vezette Rendszerkutatási Intézet (Institute of System Research) volt. Az Intézet és kapcsolt részlegei kapcsolatba kerültek a nyugati think-thank-ekkel, és megkezdték a két világrendszer közötti konvergencia kidolgozásának elméleti alapjait, melyek később a gorbacsovi ideológia pillérei lettek. Az a belső kör volt az, mely kidolgozta a szovjet rendszer kapitalista módszerekkel történő megreformálását, és késznek mutatkozott rá, hogy tárgyalásokba bocsátkozzon az Egyesült Államokkal az érdekszférák újraelosztásától. A szovjet elit hibázott: a konfrontációt kizárólag ideológiai, és nem geopolitikai szemszögből értelmezte, ami végzetes hibának bizonyult. Az Egyesült Államok természetesen támogatta a gorbacsovi ideológiai változtatásokat, ami a rivális geopolitikai pólus összeomlásához vezetett.
10. Mi következik?
Az elmúlt évtized eseményei azt mutatják, hogy a hidegháborús amerikai győzelem csak átmeneti esemény volt. A BRICS-országok már a 2000-es évek nyilvánvalóvá tették, hogy az új világrendet többpólusú világrendként képzelik el, és ennek megvalósítása érdekében már meg is tették a kezdőlépéseket. „Az egypólusú világ valójában egypólusú pillanatig tartott”. (Charles Krauthammer politikai elemző).

Cs. v. F.

Forrás: katehon.com

Hozzászólások

comments