Miért gyűlölik Putyint a liberálisok?

Miért gyűlölik Putyint a liberálisok?

2014-ben jelent meg M. S. King „Háború Putyin ellen” c. könyve. A könyv részletesen foglalkozik a megújult Oroszország felépítésével, működésével, az Oroszország és Putyin elleni nyugati médiakampány meghatározó okaival, és ez alapján öt pontba foglalható össze, mi az oka a liberálisok Putyin iránti gyűlöletének.
1.  Putyin támogatja a vallást és az erkölcsöt, hatalomra jutása óta Oroszország vallási-szellemi megújuláson esett át. Az orosz diákok vallás-, és erkölcstant tanulnak, a nem vallásos családok gyerekei világi etikai oktatásban részesülnek.
„Az ortodox kereszténység mindig is szerepet játszott államiságunkban, kultúránkban és erkölcseinkben. Ez a múltban is így volt, a jövőben is így lesz.” (Putyin)
      2.  Nem hisz a globális felmelegedésben
Úgy véli, a globális felmelegedés propagandájának terjesztése arra irányul, hogy korlátozza a fejlődő országok és Oroszország ipari fejlődését. Egy 2003-as nemzetközi konferencián azon viccelődött, ha a globális felmelegedés igaz lenne, az oroszok kevesebb bundát vásárolnának, és jobb lenne a gabonatermés, ami után a konzervatív Oroszországot különösen utáló New York Times „klíma-tagadással” vádolta az orosz elnököt, aki nevetségessé tette a felmelegedést igazoló tudományos eredményeket.
     3. Jelcintől egy dezorganizált, szétesett gengszterállamot örökölt, amit ügyesen végrehajtott reformokkal, gazdasági szerkezet-átalakítási programokkal ismét világhatalommá tett. Az életszínvonal, a bérek, a születési ráta, a várható élettartam emelkedik, és a történelmileg elmaradott Távol-Keleti régiókat is sikerült folyamatos fejlődési pályára állítania.
      4.  A Jelcin-éra liberális korában mindennaposak voltak az abortuszok, a Putyin-érában viszont a fogantatás 12. hetétől tiltott, az abortusz-igenlő kampányokat a liberálisok őrjöngése ellenére betiltották. Megerősödtek az élet-párti mozgalmak. Az abortuszok számának csökkenésével párhuzamosan emelkedik a házasságok és a születések száma. Ma Oroszország az egyetlen európai ország, ahol a születési arány meghaladja a halálozásit. A putyini „baby-boom”-ról mélyen hallgat a liberális média.
     5.  Putyin ellenzi a homoszexuális propagandát

Az „eltérő szexuális kultúrájú” egyének felvonulásai, -házasságai, és a homoszexuális propaganda tiltott. A nyugati média hazugságaival ellentétben Oroszországban nem üldözik az „eltérő szexuális kultúrával” rendelkezőket, de a törvények szisztematikusan egy célt tartanak szem előtt: a gyermekek védelmét.
(Cs. v. F.)

Hozzászólások

comments