„Színes forradalom” Indiában? – 1. rész

„Színes forradalom” Indiában? – 1. rész
Az elmúlt napokban a Hariyana állambeli, tizenöt ember halálával, és több, mint száz sérülttel járó indiai tüntetések kerültek be a világ híradásaiba. A demonstrálók a dzsát közösség közül kerültek ki, akik a túlnyomórészt mezőgazdasági állam lakosságának egyharmadát teszik ki. A nyugati média tudósítása szerint a zavargások kirobbanásának oka, hogy a dzsátok akvótarendszer megváltoztatása miatt előnytelen helyzetbe kerültek a közigazgatásban és az állami iskolákban. (Az indiai alkotmányban egyik eleme a kasztok pozitív diszkriminációjának rendszere, mely alapján az alacsonyabb kasztok tagjainak segítséget nyújtanak az őket érő hátrányos megkülönböztetés felszámolásához.) A zavargások miatt ötszáz gyárat kellett ideiglenesen bezárni, nyolcszázötven vasúti járatot törölni, az anyagi veszteség közel 3 milliárd dollár.Narendra Modi indiai miniszterelnök

A dzsátok nem igazán illeszkednek a tradicionális hinduizmus kasztrendszerébe. Bár magukat a ksatriják, a harcos nemesek kasztjába sorolják, sok hindu úgy véli, a brahmanista rítusoktól való hosszú elkülönülésük miatt inkább afféle „lecsúszott ksatriják”, és rendszertanilag a szolgák kasztjába, a sudrák közé tartozóknak tekintik őket.
A zavargások során a dzsátok megrongálták a Delhi állam vízellátásában kulcsfontosságú Munak-csatornát, ami, tekintve az ország hagyományosan rossz egészségügyi-járványügyi viszonyait, szabotázsként, diverzánsakcióként veendő figyelembe. A hadsereg végül visszaszerezte a csatorna feletti uralmat.
Indiában, és a többpólusú világ más központjaiban egyre világosabban kirajzolódnak a tradicionális és a liberális csoportok közötti törésvonalak. Indiában utóbbi csoport befolyása alatt van a – kvótarendszerből fakadóan főként alsóbb kasztbeli fiatalokkal telített – oktatási rendszer, akik élen járnak a tradicionalista csoportok elleni lázításban. Egyik fő célpontjuk a miniszterelnök, Narendra Modi, aki a tradicionalista konzervatív Bharatija Dzsanata Párt (BJP) párt tagjaként irányítja az országot. A párt ideológiájához szorosan hozzátartozik a hindu nacionalista irányzat (hindutva), így nem véletlenül vált állandó célpontjává a liberálisoknak annak ellenére is, hogy a BJP garanciát vállalt az alacsonyabb kasztok életkörülményeinek javítására.

(Folyt. köv.)

Cs. v. F.

Forrás: katehon.com

Hozzászólások

comments