Európa önpusztítása visszafordíthatatlan

Eduard Limonov*: Európa önpusztítása visszafordíthatatlan

*A Nemzeti Bolsevik párt elnöke


2001.09.11.-ét követően a világ megváltozott, és nem előnyére. Az USA és Európa válaszreakciói következtében a világ kevésbé lett demokratikus, ellenben egy rendőrállam és a totalitarizmus jeleinek erősödőse figyelhető meg a nyugati világ országaiban. A folyamat első lépése Afganisztán megszállása volt, ezt követően az elsőrendű szabadságjogok megnyirbálása és a negatív szabadságkép elemeinek egyre markánsabb megjelenése jellemezték a politikai véleményteret, mely folyamatok leginkább Orwell 1984-éhez hasonlóak, és ez a gyakorlat egyre mélyebben ver gyökeret mindennapjainkba. Ez tulajdonképp nem maga a fasizmus, hanem a totalitarizmus egy speciális formája, de ez semmivel nem teszi bizalomgerjesztőbbé. Az alapvető politikai szabadságjogok korlátozása és gyakorlatba való átültetése mindennapos gyakorlattá vált, miközben ezzel párhuzamosan fokozatosan került előtérbe az egyén másodlagos jogainak kihangsúlyozása. Miközben az EU és az USA fokozatosan helyezi előtérbe a humanistának vélt gesztusokat (pl. buzik házassága), addig nagyvonalúan elsiklik afelett, hogy a polgárok politikai jogai és véleményszabadságának korlátozása mellett fokozatosan növekszik a rendvédelmi szervek hatásköre. Ez az önpusztító, etnomazochista politikai hang azonban egy új, korábban nem tapasztalt problémával ikerült szembe, melynek választania kell: vagy egy militáns, nacionalista berendezkedésre vált át, vagy Európa a felismerhetetlenségig megváltozik. Ez a problémakör,melyre választ kell adnia, nem más, mint az európai történelem legnagyobb kihívása: a harmadik világból induló invázió.

Ez az invázió az USA-EU által az emberi és szabadságjogok nevében indított katonai agressziók következménye, melyek szétrobbantották Afganisztán, Irak, Líbia – és legutóbb Szíria – államiságát, emellett közvetve vagy közvetlenül destabilizálták Afrika több országát (pl.Mali), a világot kizárólag a „jó-rossz” dichotómia alapján történő felosztása révén. 

A legújabb áldozat a sorban Ukrajna volt, ahol a jenki és európai biztatásra, támogatásra kivitelezett Majdan szisztematikus oroszellenes légköre a gödör mélyére lökte Ukrajnát. Érdekes, hogy miközben Oroszország már se nem szovjet, se nem kommunista, az irányába tanúsított gyűlölet változatlan maradt, ezáltal téve világossá, hogy a korábbi harcos antikommunista, és szovjetellenes retorika kizárólag a lappangó russzofóbia álcázására szolgált.

Nyilvánvaló, hogy az elpusztított, letarolt területekről menekül a lakosság. De merre tud? Amerikai partjai messze vannak, a hitvány lélekvesztők odáig nem mennek el, de Görögország közel van. Nem számít, hogy az Iszlám Állam, mennyire szervezett gazdag, több százezer ember mozgatására akkor sem képes. AZ Európába özönlők többsége jó fizikai állapotban levő fiatal férfi, akik képesek leküzdeni az utazással járó nehézségeket, hogy Európa szíve, Németország felé vegyék az irányt. Van, aki a háború, mások a nyomor elől menekülnek, a folyamat értékelésében ez a kérdés irreleváns.

A budapesti pályaudvaron látott felvételek, amikor a bevándorlók gyalog megindultak, meglepő és félelmetes jelenetek voltak. Ilyen fotók, felvételek a Közel-Keleten, Afrikában, Ázsiában készülnek. Ez nem Európa. A harmadik világbeli beözönlés a felismerhetetlenségig fogja megváltoztatni Európát. És ez a változás már zajlik. Európát más vallású, sötét bőrszínű, fekete szemű emberek fogják benépesíteni.  Anélkül, hogy a rasszizmus vádjába esnénk, meg kell állapítanunk, hogy Németország jövőbeli polgárai a mai közel-keleti polgárokra fognak hasonlítani, Európa őslakói pedig fasisztoid jellegű államokban fognak élni szögesdrótok, géppuskák és a falak mögött. Nincs harmadik lehetőség.

Oroszországba is nagyszámú menekült érkezett Ukrajnából, de ők nem különböznek az oroszoktól. Azonos kultúrkör, bőrszín, vallás, nem fenyeget az asszimiláció veszélye, mi fogjuk tudni őket integrálni. Jobb helyzetben vagyunk, mint a szerencsétlen Európa, mely jelenleg ismert formájában eltűnik. A Nyugat önpusztításának folyamata immár visszafordíthatatlan, ahogy Gorbacsov mondta: „a folyamat elkezdődött.” Mi már átéltük-végignéztük a Szovjetunió önfelszámoló-önpusztító folyamatát. Most Európa van soron.

Cs. v. F.

Forrás: izvestia.ru

Hozzászólások

comments

Európa önpusztítása visszafordíthatatlan” bejegyzéshez egy hozzászólás

  1. Minden mondatával egyetértek! Szomorú realitást tár elénk ez az írás: 3O év múlva Európa teljesen iszlám állam lesz….De nem lesz mentes a törzsek közötti összecsapásoktól, hiszen különböző államok lakosai fogják benépesíteni, akiknek össze kell csiszolódniuk, egymáshoz idomulniuk….Az jár folyton az eszemben, hogy milyen életszínvonalat fognak tudni megvalósítani, ugyanis dolgozni, termelni a fogyasztási cikkeket -ehhez nem értenek…

Hozzászólások lezárva