Riasztó ütemben néptelenedik a Baltikum

Riasztó ütemben néptelenedik a Baltikum

A Baltikum államai kis, nyitott gazdaságok az EU és a NATO keleti félperifériáján, ezért nem is nagyon kerülnek be a híradásokba. Lakosságuk együttvéve kevesebb, mint Massachusetts állam lakossága, ha hír van róluk néha, a nyugati sajtó rendre pozitívan ír róluk, kiemelve az innováció, a nyitott, versenyképes piacgazdaság és a liberális kapitalizmus iránti elkötelezettségüket. Ellenben egy szó sem esik arról, hogy ez a terület a leggyorsabban néptelenedő régió a világon. 1990 óta a Baltikum elvesztette lakossága 22% -át. Sokan segít, ha a baltikumi demográfiai adatokat összehasonlítjuk azzal az országéval, melyet  hagyományosan „a halállal és a recesszióval,” a „részeg nemzettel” azonosítanak. Nos, az elmúlt évtizedben az 1990-et követő demográfiai megrázkódtatást követően Oroszország lélekszáma stabilizálódott, lakossága 500 ezerrel több, mint egy évtizeddel ezelőtt. Ezzel szemben a balti államok az elmúlt tíz évben 730.000 fő veszteséget tudhatnak magukénak. Figyelembe véve, hogy a három kis ország összlakossága kb. hatmillió fő, megdöbbentően gyors a csökkenés üteme. A népességfogyás nem megoldhatatlan probléma, de évi 1%-os népességveszteség mellett nagyon nehéz megtalálni a megoldást (Németország is dolgozott ki akcióprogramokat a hasonló gondokkal küszködő volt NDK-régiókban).

Érdekesebbé teszi a problémát, hogy a balti államok NATO-tagok. Az amerikai elnökjelöltek beszéltek már róla, hogy meg kell erősíteni a NATO-jelenlétet a régióban egy orosz agresszió elrettentésére. Márpedig egy ilyen berendezkedés csak tartós lehet. Azonban a Baltikum katonai képességei amúgy is rendkívül korlátozottak, és figyelembe véve az extrém negatív demográfiai tendenciákat, ez a képesség csak tovább romlik a jövőben. Annak ellenére, hogy Oroszország szokás azonosítani a „haldokló medvével,” a valóságban a demográfiai csökkenés Amerika posztszovjet régióban levő szövetségeseinek okoz súlyos problémát.
Cs. v. F.

Forrás: http://russia-insider.com

Hozzászólások

comments